Voor een gezonde, structurele en succesvolle detailhandel in alle winkelgebieden van Den Helder.
Detailhandels Federatie Den Helder
Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland nummer: 52613178
De  Detailhandels Federatie Den Helder is op 14 april 2011 opgericht.

De uitgangspunten van de Detailhandels Federatie Den Helder zijn:

Belangenbehartiging van de  collectieve detailhandel in het algemeen.

Speerpunten van de DFD zijn o.a. Keurmerk Veilig Ondernemen(KVO), Ondernemersfonds,
Kadernota Detailhandel, voorkomen  van leegstand in winkelgebieden en een goede
communicatie met College en Raad van de Gemeente Den Helder.

De insteek is te streven naar een gezonde, structurele en succesvolle detailhandel in alle winkelgebieden van Den Helder.

info@dfdenhelder.nl
   HELDERS AKKOORD